เกี่ยวกับเรา

ประวัติศาสตร์ความเป็นมา

บริษัท พีเจ คอมเมอร์เชียลเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า  เครื่องมือในห้องLab  และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เรามุ่งเน้นที่จะเป็นSupplier แบบครบวงจรสำหรับวัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ทั่วไปที่หลากหลายครอบคลุมห้องปฏิบัติการทางเคมี ชีวภาพ และการวินิจฉัยทางคลินิก

ที่สำคัญมีการมุ่งเน้นในเรื่องการบริการที่ดีมีคุณภาพและยังทำให้ลูกค้าประทับใจซึ่งเป็นหัวใจของการให้บริการ
medical-test-tubes
ธุรกิจของเรา

บริษัท พีเจ คอมเมอร์เชียลเทค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย และนำเข้า อุปกรณ์ในห้องLAB และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ตัวแทนนำเข้า Lab glass ware , Lab consumables,Medical Consumables
นาย รชา ชนะสงคราม
กรรมการผู้จัดการใหญ่